Speelmakers

bril

audit

We doen uitgebreide aanbevelingen over hoe de speelkwaliteit voor de kinderen in jouw context ingrijpend kan verrijkt worden. Hierbij vertrekken we vanuit een diepgaande analyse van de huidige realiteit van jouw organisatie.

deelthema's

We kijken door
de ogen van
de kinderen zelf
en voegen er
onze eigen externe
en deskundige
blik aan toe
  • Ruimte en infrastructuur
  • Rol en betrokkenheid van de begeleiders
  • Spelen voor verschillende leeftijden
  • Regels versus vrijheid
  • Speelmateriaal
  • Uitdaging van je aanbod
  • Speelvisie
  • Communicatie met de ouders

Via uitgebreide observaties en bevragingen van kinderen, begeleiders, verantwoordelijken en eventueel ouders vormen we een beeld van de werking. We koppelen deze resultaten aan theoretische modellen over het spelen van kinderen.

op maat *


We vertalen deze inzichten in een overzichtelijk rapport met concrete, toepasbare aanbevelingen.
Op die manier kan je na de audit snel aan de slag met het versterken van je werking.

sessie aanvragen

telefoon_icon

contacteer ons

Contacteer ons via telefoon of mail, en laat ons weten wat jouw vraag of verwachting is. We verkennen samen de noden en de kansen.

gesprek_icon

intake gesprek

We komen langs voor een uitgebreid gesprek waarin we jouw organisatie en wensen leren kennen en waar we je meer details bezorgen over de inhoud, mogelijkheden en aanpak van onze audit.

prijs_icon

bepaling van traject en offerte

We stippelen een gedetailleerd stappenplan uit voor de hele audit, op maat van jouw vraag. We gieten dit in een overzichtelijke offerte, op basis van de grootte van jouw organisatie, het aantal contactmomenten, de nodige voorbereidingstijd en de verplaatsingskost.

datum_icon

Datum prikken

We gaan in verdere dialoog over de offerte en na akkoord, leggen we de start- en einddatum vast en maken we een contract op. We stemmen samen de praktische zaken af.

voorbereiding_icon

Uitvoering

Wij komen meermaals ter plaatse voor de observaties en interviews. We maken het eindrapport met aanbevelingen op, dat we presenteren aan jou en andere belanghebbenden. Tijdens de hele audit streven we naar een hoge betrokkenheid van jou als opdrachtgever.

factuur_icon

Factuur

We bezorgen je de factuur, op basis van het onderling ondertekende contract. We bekijken of we ook na de audit nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

Op zoek naar meer of andere ondersteuning?