Speelmakers

viewmaster_disc
been

begeleiding

Een kort advies of een langere procesbegeleiding? Jij kiest!


Met een advies op maat begeleiden we je kort en krachtig. We komen langs als extern deskundige, denken actief mee en geven tips, voorbeelden en goede raad. Jullie gaan daarna zelf verder aan de slag met dit advies.
In een procesbegeleiding ondersteunen we intensief en trajectmatig. We worden jullie inhoudelijke coach rond een groter thema. We begeleiden het hele traject, documenteren continu en leiden jullie naar sterke beslissingen en duurzame veranderingen.

deelthema's

We spelen in op
concrete vragen
die leven en
komen ter
plaatse om jouw
speeluitdaging
aan te pakken!
  • Ruimte en infrastructuur
  • Rol en betrokkenheid van de begeleiders
  • Spelen voor verschillende leeftijden
  • Regels versus vrijheid
  • Speelmateriaal
  • Uitdaging van je aanbod
  • Speelvisie
  • Communicatie met de ouders

op maat *


Voor een advies op maat komen we 1 of 2 maal langs om jou en andere betrokkenen te ondersteunen.
Een procesbegeleiding is een langer traject. We rekenen hier standaard op 8 halve dagen bij jullie ter plaatse. In samenspraak kan dit traject wat ingekort of stevig uitgebreid worden.

sessie aanvragen

telefoon_icon

contacteer ons

Contacteer ons via telefoon of mail en laat ons weten wat jouw vraag of verwachting is. We verkennen samen de noden en de kansen.

gesprek_icon

intake gesprek

Een advies op maat leggen we inhoudelijk meteen samen vast. Voor een procesbegeleiding komen we sowieso eerst langs voor een uitgebreider gesprek, waarin we jouw wensen leren kennen en waar we jou meer details bezorgen over onze aanpak.

prijs_icon

bepaling van traject en offerte

We bezorgen je snel onze prijs voor het advies. Voor een procesbegeleiding maken we een gedetailleerd stappenplan en offerte op, op basis van de grootte van jouw organisatie, het aantal contactmomenten, de nodige voorbereidingstijd en de verplaatsingskost.

datum_icon

Datum prikken

We leggen de startdatum vast (en voor een procesbegeleiding ook de einddatum) en maken een contract op. We stemmen samen de praktische zaken af.

voorbereiding_icon

Uitvoering

Wij komen ter plaatse voor het advies of voor het uitgebreidere traject. Tijdens de procesbegeleiding blijven we samen waken over de doelen en stemmen we onderling continu verder af.

factuur_icon

Factuur

We bezorgen je de factuur, op basis van het onderling ondertekende contract. We bekijken of we ook na de begeleiding nog iets voor elkaar kunnen betekenen.

Op zoek naar meer of andere ondersteuning?